Házirend

Jelen házirend az alapszabály alapján készült.

A házirend meghatározza azokat a normákat, ami biztositja a tagok és a vendégek számára a kellemes , biztonságos szabadidő eltöltését.

Ezért a házirend betartása a létesitmény igénybe vételének feltétele.

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1 A létesitménybe érvényes tagsági kártyával, bérlettel, napijeggyel lehet belépni nyitvatartási időben. A szolgáltatás igénybe vétele előtt kell fizetni.

1.2 Elveszett bérletek, napijegyek, tagsági kártyák nem kerülnek pótlásra, bérletek érvényességét nem hosszabbitjuk meg. A tagokról külön nyilvántartást vezetünk.

1.3 Az öltöző szekrény kulcsért 1000.- Ft letétet kell fizetni , amit a kulcs ellenében visszaad  a recepció. Kulcsletétként bérlet, tagsági kártya is elfogadható.

1.4 A létesitményt mindenki a saját felelősségére használhatja, életkora, edzettségi állapota és egészségi állapotának figyelembe vételével. A bérlet megvásárlásával a szolgáltatást igénybe vevője az egyesület tagjává válik. A használat nem járhat mások jogának korlátozásával vagy megbotránkoztatásával.

1.5 A tiltott szereket, veszélyes tárgyakat a létesitménybe behozni TILOS! A sportterületre csak műanyag flakonos ital vihető be. Alkoholos, drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt a sportterületet használni nem szabad.

1.6 A létseitményben a dohányzás TILOS, kivéve a kijelölt helyeket.

1.7 A létesitmény eszközeit rendeltetés szerűen kell használni, használat után az eszközöket tehermentesiteni kell, a tartozékokat vissza kell tenni a helyére, az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. A berendezéseket átalakitani, biztonsági funkciókat kiiktatni, gyári értéket túllépni TILOS!

1.8 Nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az egyesület megtéritteti.

1.9  A létesitményt utcai ruhában és cipőben , hiányos rházatban, papucsban, mezitláb használni TILOS!

1.10  Rendkivüli esemény bekövetkezésekor a recepciót kell értesiteni. Az elsősegély dobozok a recepción találhatók.

1.11 A házirend szándékos vagy ismételt megszegése esetén az egyesület jogosult a szolgáltatást megtagadni a vendég kárveszélyére.

1.12. Hiányosság megoldásában, kérdés vagy reklamáció esetén a recepció segit.

2. ÖLTÖZŐK

2.1 Az öltöző szekrényeket tartsák zárva!

2.2 Az öltözőkben viseljen papucsot, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében.

2.3 Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget az egyesület nem vállal.

3. FALLABDA

A fallabdázás befejeztével a légkondicionáló berendezét ki kell kapcsolni.

4. FITNESZ

4.1 A fitnesztermet 18 éven aluli személy csak szülői felügyelettel használhatja.

4.2 A gépek igénybe vételekor törülköző használata kötelező!

4.3 A gépek ülő, fekvő felületeit használat után fertőtleniteni kell.

4.4 A fitneszterem befogadó képessége 50 fő.

5. NAGYTEREM

5.1 A kapukat biztonsági rögzités nélkül használni TILOS!

5.2 Az időmérő vezérlése a recepción található.

5.3 Szilikon és fekete talpú cipő használata TILOS!

5.4 A kosárpalánkra csimpaszkodni TILOS!

5.5 A galériára és a lelátóra a gyerekek csak szülői felügyelettel, mások saját felelősségükre mehetnek fel.

6. ELŐJEGYZÉS

6.1 Az előjegyzés csak akkor érvényes, ha azt az egyesület visszaigazolta.

6.2 Az előjegyzés törölhető az igénybe vétel előtt egy héttel. Ha az előjegyzés törlésre kerül 1 hétnél rövidebb de két munkanapnál hosszabb idővel az igénybe vétel előtt, a károsult felet a dij 50%-a illeti meg.

6.3 Ha az előjegyzés törlésre kerül 2 munkanapon belül az igénybe vétel előtt, vagy az igénybe vételre nem kerül sor, akkor a károsult felet a dij 100%-a illeti meg.

6.4 Az egyesület jogosult másik időpontot ajánlani a 6.2 és a 6.3 pontokban foglaltak szerint.

7. ESZKÖZBÉRLÉS

7.1 Fallabda, tollas, asztalitenisz ütők: 500.- Ft/db/óra

7.2 Squash labda: 100.- Ft/db/óra

7.3 Focilabda: 1000.- Ft/db/óra

Az eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni. Ha az eszköz meghibásodik a szabálytalan használat miatt, akkor újszerű eszköz esetén az eszköz értékének 100%-át, használt eszköz esetén az 50%-át köteles a bérlő megfizetni.

8. NYITVA TARTÁS

Hétfő – Péntek: 8.00 – 22.00

Szombat – Vasárnap: 8.00 – 20.00

Tisztelettel

Az Egyesület Elnöksége